Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Silnice III/36021, III/36020, III/36023 Trstěnice, I. etapa
Odesílatel Kamila Filípková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.04.2021 09:39:20
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 1 - 2


Přílohy
- Vysvětlení č. 1 - 2.pdf (99.12 KB)
- D.1.1.3.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf (771.45 KB)
- F.1 SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR.xml (639.02 KB)