Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce silnice III/32212 Poběžovice u Přelouče
Odesílatel Kamila Filípková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.04.2021 06:11:20
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 1


Přílohy
- Vysvětlení č. 1.pdf (57.69 KB)
- Příloha e) Technická specifikace.docx (81.72 KB)
- Příloha g) Formuláře.docx (68.64 KB)