Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.05.2021 15:34:30
Předmět Vysvětlení č. 4 -12

viz přílohy


Přílohy
- 04_SUS PK_Ústí n.o. - Litomyšl_č. 4 - 12.pdf (305.19 KB)
- Příloha H. Soupis stavebních prací_změna na základě vysvětlení č. 11 .zip (291.72 KB)