Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.05.2021 18:20:43
Předmět Vysvětlení č. 1

viz přílohy


Přílohy
- 01_SUS PK_Borová - Oldřiš_č. 1.pdf (167.76 KB)
- Příloha h) Formuláře a veškeré ostatní dokumenty tvořící součást smlouvy_aktualizované na základě vysvětlení č. 1.docx (48.40 KB)