Veřejná zakázka: Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 822
Systémové číslo: P21V00000023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-016706
Datum zahájení: 07.05.2021
Nabídku podat do: 18.06.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka spočívá v rekonstrukci silnice III/357 24 o délce 5128,75 m v úseku intravilánu obcí Borová a Oldřiš, a to v návaznosti na výstavbu splaškové kanalizace v daných obcí. Rekonstrukce je rozdělena na dva úseky – 1. úsek tvoří SO 101, a to od napojení na silnici I/34 v obci Borová po začátek obce Oldřiš, jedná se o staničení km 0,003 25 – 2,836 25. 2. úsek tvoří SO 102, a to od začátku obce Oldřiš po její konec, jedná se o staničení 2,836 25 – 5,132 00. Stavba je rozdělena do 11 etap, a to s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti pro obyvatele dotčených obcí. V prvním roce výstavby dojde k úplné realizaci Etap č. 2, 3 a 4 a k částečné realizaci části Etap č. 8 a 9. Ve druhém roce výstavby dojde k úplné realizaci Etap č. 1, 5, 6 a 7, dokončení Etapy č. 8 a realizaci části Etapy č. 11. Ve třetím roce realizace dojde k úplné realizaci Etapy č. 10 a dokončení Etapy č. 11.

Jedná se o společné zadávání s obcí Borová a obcí Oldřiš.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 166 577 086 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 • IČO: 00085031
 • Poštovní adresa:
  Doubravice 98
  533 53 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky