Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.05.2021 14:51:04
Předmět Vysvětlení č. 2 - 3

viz přílohy


Přílohy
- 02_SUS PK_Borová - Oldřiš_č. 2 -3.pdf (169.43 KB)
- Příloha c) Dopis nabídky-Borová Oldřiš_aktualizovaná na základě vysvětlení č. 2.docx (72.08 KB)