Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.05.2021 09:37:43
Předmět Vysvětlení č. 4

viz příloha


Přílohy
- 03_SUS PK_Borová - Oldřiš_č. 4.pdf (165.14 KB)