Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.06.2021 10:13:39
Předmět Vysvětlení č. 5

viz přílohy


Přílohy
- 04_SUS PK_Borová - Oldřiš_č. 5.pdf (148.47 KB)
- 04_Příloha dotazu_Pojistná záruka za nabídku.pdf (203.62 KB)