Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 - Vendolí - II. etapa
Odesílatel Kamila Filípková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.05.2022 11:20:37
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 3 - 5


Přílohy
- Vysvětlení č. 3 - 5.pdf (305.80 KB)
- D_5_2_Dočasné dopravní opatření - správně schéma.pdf (538.82 KB)