Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace silnice III/298 23 Hrachoviště - průtah
Odesílatel Kamila Filípková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.05.2022 08:13:04
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 5 - 9


Přílohy
- Vysvětlení č. 5 - 9.pdf (317.32 KB)
- Příloha g.b) Soupis prací (SUS PK) aktual.zip (35.42 KB)