Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava silnice II/343 Hlinsko, ul. Rváčovská
Odesílatel Kamila Filípková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.06.2022 08:00:46
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 5 - 7


Přílohy
- Vysvětlení č. 5 - 7.pdf (245.48 KB)
- F_2_VÝKAZ VÝMĚR-ZKRÁCENÍ VODOVODNÍHO ŘADU aktual.xlsx (202.00 KB)