Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova silnice III/30535 Zbožnov, km 1,800 - 2,774
Odesílatel Kamila Filípková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.06.2022 07:39:21
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 1 vč. příloh


Přílohy
- Vysvětlení č. 1.pdf (237.44 KB)
- D.2.1 Technická zpráva.pdf (682.09 KB)
- D.2.4 Vzorové příčné řezy-1.pdf (282.35 KB)