Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 a chodníků, Brčekoly
Odesílatel Petr Lis
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.06.2022 09:34:09
Předmět Vysvětlení č. 1

viz přílohy


Přílohy
- 01_SUS PK_Brčekoly_V č. 1.pdf (247.96 KB)
- 10-2022 - Rekonstrukce silnice III-3556, III-3557 a chodníků Brčekoly [zadání].xlsx (190.51 KB)