Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technická asistence v přípravě projektů zejména v předprojektové fázi včetně začlenění metodik SFDI a BIM podle standardů SFDI pro zakázky SÚSPk
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2022 20.05.2022 08:00
Propojení silnice D35 a I/35 Rokytno - Býšť, správce stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2022 20.05.2022 08:00
Oprava propustku III/35831 Zhoř
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2022 24.05.2022 08:00
Oprava a zpevnění násypu komunikace II/354 Krouna
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2022 24.05.2022 08:00
Modernizace silnice III/298 23 Hrachoviště - průtah
podlimitní Vyhodnoceno 09.05.2022 06.06.2022 08:00
Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 - Vendolí - II. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 09.05.2022 26.05.2022 08:00
Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice - křiž. III/35522 Včelákov, I. etapa
podlimitní Hodnocení 06.05.2022 10.06.2022 08:00
Oprava silnice III/36812 Anenská Studánka-křiž. I/43, zajištění tělesa komunikace v km 1,32-1,38
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2022 10.05.2022 08:00
Silnice III/2984 Sezemice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2022 10.05.2022 08:00
II/316 Běstovice, zajištění komunikace
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2022 09.05.2022 08:00
Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť, činnost koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2022 27.04.2022 08:00
II/357 Proseč, vjezdová brána, BUS zálivy
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2022 27.04.2022 08:00
Kationaktivní asfaltová emulze pro běžnou údržbu komunikací pro rok 2022
nadlimitní Zadáno 13.04.2022 17.05.2022 10:00
Dodávka pneumatik a duší včetně dopravy a služeb oprav pneumatik pro SÚS Pk
nadlimitní Vyhodnoceno 13.04.2022 18.05.2022 09:00
Dodávka nového automobilového podvozku 4x4 v počtu 3 ks a nového automobilového podvozku 6x6 v počtu 1 ks pro silniční údržbu včetně nástaveb pro letní a zimní údržbu vozovek
nadlimitní Zadáno 12.04.2022 17.05.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 10 20  ››