Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování projektové dokumentace na Rekonstrukce mostu ev.č. 32714-1 Labské Chrčice
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2016 04.02.2016 08:00
Zpracování projektové dokumentace na Rekonstrukce mostů ev.č. 3716-4 a ev. 3716-5 Plechtinec
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2016 08.02.2016 09:00
Oprava mostního vybavení mostu ev.č. 324-018 P. Wonky v Pardubicích
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2016 20.01.2016 08:00
Zpracování projektové dokumentace na Oprava silnice III/03426 křiž. I/34 - km 0,000 - 2,000 Studnice
VZ malého rozsahu Zadáno 31.12.2015 08.01.2016 08:00
Zpracování projektové dokumentace na Oprava silnice II/305 Luže - křižovatka III/30535
VZ malého rozsahu Zadáno 31.12.2015 11.01.2016 08:00
Dočasné dopravní opatření - mosty ev.č. 34039-2 Mnětice a 32710-1 Labské Chrčice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2015 05.01.2016 08:00
Zpracování projektové dokumentace na Rekonstrukce mostu ev.č. 32271-3 Uhersko
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2015 30.12.2015 09:00
Zpracování projektové dokumentace na Oprava silnice III/0362 Staré Hradiště - Ohrazenice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2015 28.12.2015 08:00
Zpracování projektové dokumentace na Oprava silnice III/33769 Lukavice - Vížky
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2015 28.12.2015 08:30
Zpracování projektové dokumentace na Modernizace silnice III/3152 Zámrsk - Dobříkov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2015 21.12.2015 08:00
Zpracování dvoustupňové projektové dokumentace na akci Nová technologie zpevnění konstrukčních vrstev silnic III. třídy za použití flexibilního zemního betonu
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2015 18.12.2015 08:00
Zpracování dvoustupňové projektové dokumentace na Oprava silnice II/366 Svitavy, žel. přejezd - křiž. I/34
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2015 09.12.2015 08:00
Zpracování projektové dokumentace na Oprava silnice III/3061 Prosetín - Cejřov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2015 11.12.2015 08:30
Dodávka dvou tandemových podvalníků
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2015 08.12.2015 10:00
Oprava silnice II/358 Česká Třebová - Zhoř - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2015 25.11.2015 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016