Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace silnice III/3229 Semín - Břehy
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o modernizaci komunikace III/3229 v úseku obcí Semín - Břehy v celkové délce přibližně 2,139 km. V rámci modernizace dojde k obnově asfaltových vrstev a dostředných sklonů s případnou sanací krajnic, opravě čel a římsy propustku, osazení záchytného zařízení a dopravního značení.
Dokumentace je rozdělena na následující stavební objekty:
SO 101 – komunikace 0,000 – 1,340 km
SO 102 – komunikace 1,340 – 1,840 km
SO 103 – komunikace 1,840 – 2,139 km
Stavba je rozdělena na 2 etapy (etapa A a etapa B dle PD): část č. 1 – stavební práce spojené s etapou A budou realizovány v roce 2019 a jedná se o SO 102 a 103 a etapa č. 2 – stavební práce spojené s etapou B budou realizovány s předpokladem v roce 2020 jedná se o SO 101 km 0,000 – 1,340 vč. navazujících SO k tomuto objektu. S vybraným zhotovitelem bude uzavřena jedna Smlouva o dílo.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 31.05.2019 09:00
Datum zahájení: 30.04.2019 07:00