Veřejná zakázka: Modernizace silnice III/3229 Semín - Břehy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 723
Systémové číslo: P19V00000020
Evidenční číslo zadavatele: SUSPK/3186/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-023737
Datum zahájení: 30.04.2019
Nabídku podat do: 31.05.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace silnice III/3229 Semín - Břehy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o modernizaci komunikace III/3229 v úseku obcí Semín - Břehy v celkové délce přibližně 2,139 km. V rámci modernizace dojde k obnově asfaltových vrstev a dostředných sklonů s případnou sanací krajnic, opravě čel a římsy propustku, osazení záchytného zařízení a dopravního značení.
Dokumentace je rozdělena na následující stavební objekty:
SO 101 – komunikace 0,000 – 1,340 km
SO 102 – komunikace 1,340 – 1,840 km
SO 103 – komunikace 1,840 – 2,139 km
Stavba je rozdělena na 2 etapy (etapa A a etapa B dle PD): část č. 1 – stavební práce spojené s etapou A budou realizovány v roce 2019 a jedná se o SO 102 a 103 a etapa č. 2 – stavební práce spojené s etapou B budou realizovány s předpokladem v roce 2020 jedná se o SO 101 km 0,000 – 1,340 vč. navazujících SO k tomuto objektu. S vybraným zhotovitelem bude uzavřena jedna Smlouva o dílo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 235 782 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 • IČO: 00085031
 • Poštovní adresa:
  Doubravice 98
  533 53 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky