Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce mostu ev.č. 3061-2 Prosetín
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostního objektu a výstavbu mostu nového ve stávající poloze, obnovu komunikace III/3061 v délce 106, 39 m. Most se nachází v intravilánu obce Vrbatův Kostelec, v prostoru křížení komunikace III/3061 s vodním tokem Mrákotínský potok. Nově navržený mostní objekt je monolitická jednopolová rámová nosná konstrukce s železobetonovou příčlí s konstantní tloušťkou a proměnnou šířkou. Součástí předmětu VZ je i odstranění stávajícího mostního provizoria s odvozem MP včetně podpůrných konstrukcí (svodidla, rámy) na cestmistrovství Hlinsko.
Práce budou prováděny za úplné dopravní uzavírky, doprava bude převedena na mostní provizorium.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 10.05.2021 08:00
Datum předložení nabídky: 04.06.2021 08:00
Datum zahájení: 07.04.2021 07:38
Odpovědné zadávání: