Veřejná zakázka: Rekonstrukce mostu ev.č. 3061-2 Prosetín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 817
Systémové číslo: P21V00000018
Evidenční číslo zadavatele: SUSPK/3404/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-011544
Datum zahájení: 07.04.2021
Žádost o účast podat do: 10.05.2021 08:00
Nabídku podat do: 11.06.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce mostu ev.č. 3061-2 Prosetín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostního objektu a výstavbu mostu nového ve stávající poloze, obnovu komunikace III/3061 v délce 106, 39 m. Most se nachází v intravilánu obce Vrbatův Kostelec, v prostoru křížení komunikace III/3061 s vodním tokem Mrákotínský potok. Nově navržený mostní objekt je monolitická jednopolová rámová nosná konstrukce s železobetonovou příčlí s konstantní tloušťkou a proměnnou šířkou. Součástí předmětu VZ je i odstranění stávajícího mostního provizoria s odvozem MP včetně podpůrných konstrukcí (svodidla, rámy) na cestmistrovství Hlinsko.
Práce budou prováděny za úplné dopravní uzavírky, doprava bude převedena na mostní provizorium.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 303 905 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 • IČO: 00085031
 • Poštovní adresa:
  Doubravice 98
  533 53 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky