Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce silnice III/35724 Borová – Oldřiš
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Veřejná zakázka spočívá v rekonstrukci silnice III/357 24 o délce 5128,75 m v úseku intravilánu obcí Borová a Oldřiš, a to v návaznosti na výstavbu splaškové kanalizace v daných obcí. Rekonstrukce je rozdělena na dva úseky – 1. úsek tvoří SO 101, a to od napojení na silnici I/34 v obci Borová po začátek obce Oldřiš, jedná se o staničení km 0,003 25 – 2,836 25. 2. úsek tvoří SO 102, a to od začátku obce Oldřiš po její konec, jedná se o staničení 2,836 25 – 5,132 00. Stavba je rozdělena do 11 etap, a to s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti pro obyvatele dotčených obcí. V prvním roce výstavby dojde k úplné realizaci Etap č. 2, 3 a 4 a k částečné realizaci části Etap č. 8 a 9. Ve druhém roce výstavby dojde k úplné realizaci Etap č. 1, 5, 6 a 7, dokončení Etapy č. 8 a realizaci části Etapy č. 11. Ve třetím roce realizace dojde k úplné realizaci Etapy č. 10 a dokončení Etapy č. 11.

Jedná se o společné zadávání s obcí Borová a obcí Oldřiš.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)
Kontakt: A.I. Consulting s.r.o.
Ing. Petr Lis
e-mail: lis@aiconsulting.cz
tel: +420 778 074 996
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 18.06.2021 08:00
Datum zahájení: 07.05.2021 10:20
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):