Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Silnice III/340 30 Ostřešany – ETAPA 1
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem Zakázky č. 1 je rekonstrukce stávající komunikace ve stávajícím šířkovém uspořádání a dále oprava stávající dešťové kanalizace. Součástí je i řešení bodového a liniového odvodnění v podobě sil. vpustí a nově jsou navrženy odvod. žlaby s litinovou mříží, obnova stávajících příčných a podélných propustků. V koordinaci s opravou silnice dojde taktéž k opravě stávajících zpevněných ploch chodníků, sjezdů, úprava parkovacích ploch, autobusových zastávek, obratiště autobusů, doplnění míst usnadňující přecházení, doplnění prvků dle vyhlášky 398/2009 Sb. Stávající zelené plochy dotčené stavbou budou uvedeny zpět do původního stavu.
V rámci Zakázky č. 2 bude provedena realizace světelné signalizace v průsečné křižovatce silnic III/34026 a III/34030 v centru obce Ostřešany, dále stavební úpravy chodníků s přechody pro chodce, nasvětlení přechodů pro chodce a rekonstrukci veřejného osvětlení v délkách 100 m ve všech větví křižovatky, obnovu krytu silnice III/34026 a III/34030 v délce 50m až 70m od středu křižovatky na všech větvích.
Investice Vedoucího zadavatele je část díla v rozsahu stavebních objektů uvedených v Příloze g) Formuláře, části g.b) Soupis prací (SUS PK).
Investice Zadavatele č. 2 je část díla v rozsahu stavebních objektů uvedených v Příloze 1.1) Soupisu prací (Ostřešany).
Místo plnění: Pardubický kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 29.04.2024 08:00
Datum zahájení: 05.04.2024 06:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: