Veřejná zakázka: Silnice III/340 30 Ostřešany – ETAPA 1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1158
Systémové číslo: P24V00000057
Evidenční číslo zadavatele: SUSPK/3229/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.04.2024
Nabídku podat do: 29.04.2024 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Silnice III/340 30 Ostřešany – ETAPA 1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem Zakázky č. 1 je rekonstrukce stávající komunikace ve stávajícím šířkovém uspořádání a dále oprava stávající dešťové kanalizace. Součástí je i řešení bodového a liniového odvodnění v podobě sil. vpustí a nově jsou navrženy odvod. žlaby s litinovou mříží, obnova stávajících příčných a podélných propustků. V koordinaci s opravou silnice dojde taktéž k opravě stávajících zpevněných ploch chodníků, sjezdů, úprava parkovacích ploch, autobusových zastávek, obratiště autobusů, doplnění míst usnadňující přecházení, doplnění prvků dle vyhlášky 398/2009 Sb. Stávající zelené plochy dotčené stavbou budou uvedeny zpět do původního stavu.
V rámci Zakázky č. 2 bude provedena realizace světelné signalizace v průsečné křižovatce silnic III/34026 a III/34030 v centru obce Ostřešany, dále stavební úpravy chodníků s přechody pro chodce, nasvětlení přechodů pro chodce a rekonstrukci veřejného osvětlení v délkách 100 m ve všech větví křižovatky, obnovu krytu silnice III/34026 a III/34030 v délce 50m až 70m od středu křižovatky na všech větvích.
Investice Vedoucího zadavatele je část díla v rozsahu stavebních objektů uvedených v Příloze g) Formuláře, části g.b) Soupis prací (SUS PK).
Investice Zadavatele č. 2 je část díla v rozsahu stavebních objektů uvedených v Příloze 1.1) Soupisu prací (Ostřešany).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 26 084 571 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 • IČO: 00085031
 • Poštovní adresa:
  Doubravice 98
  533 53 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky