Veřejné zakázky Správy a údržby silnic Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČO: 00085031
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Morašice - III/3389 - průtah obcí
podlimitní Příjem nabídek 07.04.2021 23.04.2021 08:00
Rekonstrukce mostu ev.č. 3061-2 Prosetín
podlimitní Prokazování kvalifikace 07.04.2021 10.05.2021 08:00
Rekonstrukce silnice III/32212 Poběžovice u Přelouče
podlimitní Příjem nabídek 31.03.2021 20.04.2021 09:00
Silnice III/36021, III/36020, III/36023 Trstěnice, I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 31.03.2021 21.04.2021 08:00
Most ev.č. 3436-3 Stan
podlimitní Prokazování kvalifikace 30.03.2021 03.05.2021 09:00
Rekonstrukce silnice II/211 Lázně Bohdaneč, průtah
podlimitní Příjem nabídek 29.03.2021 13.05.2021 08:00
Oprava silnice III/3124 Velká Skrovnice - hr. Pk
podlimitní Příjem nabídek 26.03.2021 16.04.2021 08:00
Rekonstrukce mostu ev.č. 31610-3 Koldín
podlimitní Prokazování kvalifikace 23.03.2021 23.04.2021 08:00
Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž. III/32246 – křiž. III/32256, I. etapa
podlimitní Hodnocení 18.03.2021 08.04.2021 08:00
Oprava silnice III/337 73 Miřetice - Dřeveš, I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 18.03.2021 22.04.2021 08:00
Rekonstrukce mostu ev.č. 355-012 Dvakačovice
podlimitní Prokazování kvalifikace 17.03.2021 19.04.2021 08:00
Rekonstrukce silnice III/35826 Chacholice – Vrbatův Kostelec, SO 103
podlimitní Hodnocení 10.03.2021 13.04.2021 08:00
Rámcová dohoda na služby technické asistence, činností v geodézii, kontroly kvality staveb, diagnostiky vozovek a mostních objektů v Pardubickém kraji
nadlimitní Hodnocení 14.01.2021 01.03.2021 10:00
Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť – zemní práce pro ZAV
podlimitní Vyhodnoceno 18.11.2020 14.01.2021 10:00
všechny zakázky