Veřejné zakázky Správy a údržby silnic Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČO: 00085031
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka pokladače živičných směsí (finišeru)
podlimitní Příjem nabídek 06.12.2021 22.12.2021 09:00
Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice
nadlimitní Příjem nabídek 22.11.2021 28.12.2021 08:00
Celková oprava dvou sypacích nástaveb
podlimitní Hodnocení 22.11.2021 08.12.2021 09:00
Dodávka provozních kapalin a maziv včetně dopravy pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje
podlimitní Hodnocení 09.11.2021 26.11.2021 09:00
Rekonstrukce mostu ev.č. 211-005 v Lázních Bohdaneč přes Rajskou strouhu
podlimitní Vyhodnoceno 20.10.2021 08.11.2021 08:00
Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy
nadlimitní Hodnocení 24.09.2021 19.11.2021 08:00
Modernizace mostu ev. č. 3227-3 Řečany nad Labem – stavební příprava, montáž, pronájem a demontáž mostního provizoria
nadlimitní Hodnocení 16.08.2021 01.11.2021 08:00
všechny zakázky