Veřejné zakázky Správy a údržby silnic Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČO: 00085031
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace silnice III/298 23 Hrachoviště - průtah
podlimitní Příjem nabídek 09.05.2022 26.05.2022 08:00
Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 - Vendolí - II. etapa
podlimitní Příjem nabídek 09.05.2022 26.05.2022 08:00
Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice - křiž. III/35522 Včelákov, I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 06.05.2022 10.06.2022 08:00
Kationaktivní asfaltová emulze pro běžnou údržbu komunikací pro rok 2022
nadlimitní Příjem nabídek 13.04.2022 17.05.2022 10:00
Dodávka pneumatik a duší včetně dopravy a služeb oprav pneumatik pro SÚS Pk
nadlimitní Příjem nabídek 13.04.2022 18.05.2022 09:00
Dodávka nového automobilového podvozku 4x4 v počtu 3 ks a nového automobilového podvozku 6x6 v počtu 1 ks pro silniční údržbu včetně nástaveb pro letní a zimní údržbu vozovek
nadlimitní Příjem nabídek 12.04.2022 17.05.2022 09:00
Dodávka nakladače pro cestmistrovství Chrudim a rýpadlo-nakladače pro cestmistrovství Svitavy
nadlimitní Hodnocení 11.04.2022 16.05.2022 09:00
Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno
podlimitní Hodnocení 29.03.2022 25.04.2022 08:00
Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť
nadlimitní Hodnocení 22.03.2022 09.05.2022 08:00
Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji
podlimitní Vyhodnoceno 17.03.2022 08.04.2022 08:00
III/32219 - Mělice - II/333
podlimitní Vyhodnoceno 15.03.2022 14.04.2022 08:00
Modernizace mostu ev. č. 3227-3 Řečany nad Labem – stavební příprava, montáž, pronájem a demontáž mostního provizoria
nadlimitní Hodnocení 16.08.2021 01.11.2021 08:00
všechny zakázky