Veřejné zakázky Správy a údržby silnic Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČO: 00085031
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace silnice II/343 Hlinsko, I. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 16.07.2021 03.08.2021 08:00
Ulice Vraclavská - stavební úpravy, Vysoké Mýto
podlimitní Hodnocení 07.07.2021 30.07.2021 08:00
Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 - Vendolí
podlimitní Hodnocení 23.06.2021 13.07.2021 08:00
Obnova silnice III/30535 Zbožnov
podlimitní Hodnocení 21.05.2021 14.06.2021 08:00
Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl
nadlimitní Hodnocení 22.04.2021 14.06.2021 08:00
Rámcová dohoda na služby technické asistence, činností v geodézii, kontroly kvality staveb, diagnostiky vozovek a mostních objektů v Pardubickém kraji
nadlimitní Hodnocení 14.01.2021 01.03.2021 10:00
všechny zakázky