Veřejné zakázky Správy a údržby silnic Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČO: 00085031
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce silnice III/3439 Kladno
podlimitní Příjem nabídek 28.06.2022 19.07.2022 08:00
Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 a chodníků, Brčekoly
podlimitní Příjem nabídek 16.06.2022 11.07.2022 08:00
Modernizace silnice III/36012 ul. Kubelkova, Česká Třebová
podlimitní Příjem nabídek 15.06.2022 04.07.2022 08:00
Obnova silnice III/30535 Zbožnov, km 1,800 - 2,774
podlimitní Hodnocení 09.06.2022 28.06.2022 08:00
Rekonstrukce silnice III/31113 Jablonné nad Orlicí - Bystřec
podlimitní Vyhodnoceno 06.06.2022 23.06.2022 08:00
Dodávka nakladače pro cestmistrovství Chrudim a rýpadlo-nakladače pro cestmistrovství Svitavy
nadlimitní Hodnocení 25.05.2022 30.06.2022 09:00
Oprava silnice II/343 Hlinsko, ul. Rváčovská
podlimitní Hodnocení 23.05.2022 22.06.2022 08:00
Dodávka nové silniční frézy
nadlimitní Hodnocení 18.05.2022 22.06.2022 09:00
Modernizace silnice III/298 23 Hrachoviště - průtah
podlimitní Vyhodnoceno 09.05.2022 06.06.2022 08:00
Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 - Vendolí - II. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 09.05.2022 26.05.2022 08:00
Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice - křiž. III/35522 Včelákov, I. etapa
podlimitní Hodnocení 06.05.2022 10.06.2022 08:00
Dodávka pneumatik a duší včetně dopravy a služeb oprav pneumatik pro SÚS Pk
nadlimitní Vyhodnoceno 13.04.2022 18.05.2022 09:00
Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno
podlimitní Vyhodnoceno 29.03.2022 25.04.2022 08:00
všechny zakázky