Veřejné zakázky Správy a údržby silnic Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČO: 00085031
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Digitalizace a rozvoj informačního systému přípravy a údržby dopravní infrastruktury v gesci Správy a údržby silnic Pardubického kraje II.
nadlimitní Prokazování kvalifikace 25.04.2024 30.05.2024 08:00
Silnice II/356 Radim a Luže
podlimitní Vyhodnoceno 15.04.2024 03.05.2024 08:00
Dodávka dvou kusů nakladačů pro cestmistrovství Běstovice a Lanškroun
nadlimitní Příjem nabídek 11.04.2024 21.06.2024 09:00
Asfaltové směsi pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje
nadlimitní Hodnocení 10.04.2024 13.05.2024 08:00
Rekonstrukce silnice III-34310 Kameničky – Filipov
podlimitní Vyhodnoceno 10.04.2024 29.04.2024 08:00
Silnice III/3225 Chvaletice - křiž. I/2
podlimitní Vyhodnoceno 05.04.2024 24.04.2024 08:00
Silnice III/340 30 Ostřešany – ETAPA 1
podlimitní Vyhodnoceno 05.04.2024 29.04.2024 08:00
Kationaktivní asfaltová emulze pro běžnou údržbu komunikací pro rok 2024
nadlimitní Hodnocení 03.04.2024 16.05.2024 09:00
Silnice, chodníky a most ev.č. 35826-2 Vrbatův Kostelec
podlimitní Vyhodnoceno 03.04.2024 22.04.2024 08:00
Rekonstrukce silnice a mostů ev. č. 34039-1 a ev. č. 34039-2 Mnětice
podlimitní Vyhodnoceno 02.04.2024 19.04.2024 08:00
Propustek ev.č. 35846-009P Semanín
podlimitní Vyhodnoceno 14.03.2024 22.04.2024 09:00
Rekonstrukce mostu ev. č. 32265-1 Blížňovice
podlimitní Vyhodnoceno 14.03.2024 18.04.2024 08:30
Silnice II/322 Komárov – Horní a Dolní Roveň (strojní plošné výspravy krytu poškozených úseků)
podlimitní Vyhodnoceno 04.03.2024 21.03.2024 08:00
všechny zakázky