Veřejné zakázky Správy a údržby silnic Pardubického kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČO: 00085031
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka studené živičné obalované směsi na opravu výtluků v zimním období včetně dopravy pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje
podlimitní Příjem nabídek 20.02.2024 08.03.2024 09:00
Dodávka Samosběrného zametače s výsuvným agresívním kartáčem včetně mycího agregátu
podlimitní Příjem nabídek 19.02.2024 07.03.2024 09:00
Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice - křiž. III/35522 Včelákov, II. etapa
podlimitní Příjem nabídek 15.02.2024 06.03.2024 08:00
Kurz bezpečné jízdy na polygonu II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2024 26.02.2024 09:00
Dodávka pokladače živičných směsí (finišeru) pro cestmistrovství Pardubice
nadlimitní Příjem nabídek 09.02.2024 19.03.2024 09:00
Dodávka souboru dílů pro sestavení dvou nákladních vozidel kategorie N3
nadlimitní Vyhodnoceno 02.01.2024 09.02.2024 09:00
NOVOSTAVBA GARÁŽÍ, SERVISNÍ DÍLNY A TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ – SÚS LITOMYŠL včetně ODSTRANĚNÍ ČÁSTI OBJEKTU Litomyšl, T. G. Masaryka č. p. 985
podlimitní Vyhodnoceno 28.12.2023 17.01.2024 08:00
Digitalizace a rozvoj informačního systému přípravy a údržby dopravní infrastruktury v gesci Správy a údržby silnic Pardubického kraje
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 29.08.2023 04.10.2023 08:00
všechny zakázky