Smlouva: Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 60
Datum uzavření smlouvy: 15.08.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 81 547 999,42
Cena v Kč vč. DPH: 98 673 079,30
Zadávací řízení: Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové

Název (předmět)

Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové

Stručný popis

Navržená stavba řeší optimalizaci (zkapacitnění průjezdu stávajícího mostu) průjezdného profilu pod železniční tratí v České Třebové. V současném uspořádání podjezdu silnice III/35847 musí projíždějící vozidla vyčkávat průjezdu protijedoucího vozu (ve stávajícím stavu není pod drážními mosty dostatečné šířkové uspořádání pro míjení vozidel). Navrhované řešení by mělo umožnit míjení vozidel, a to i nákladních, a tím se zlepšit bezpečnost a plynulost dopravy na silnici III/35847.

Zadavatel

  • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
  • IČO: 00085031
  • Poštovní adresa:
    Doubravice 98
    533 53 Pardubice
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy