Veřejná zakázka: Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice - křiž. III/35522 Včelákov, II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1106
Systémové číslo: P24V00000005
Evidenční číslo zadavatele: SUSPK/1093/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.02.2024
Nabídku podat do: 06.03.2024 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice - křiž. III/35522 Včelákov, II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci Veřejné zakázky bude provedena rekonstrukce komunikace III/3437 ve staničení km 0,000 – km 0,834. V celé délce rekonstruovaného úseku je zachováno směrové vedení komunikace, v některých místech dochází k úpravě šířky komunikace. Součástí Veřejné zakázky je i obnova stávajících příčných a podélných propustků; u podélných propustků dojde k jejich kompletní rekonstrukci, u příčných propustků dojde vzhledem k jejich dobrému stavu pouze k úpravě čel a osazení dopravně-bezpečnostního zábradlí. Zadavatel výslovně upozorňuje, že Veřejná zakázka představuje II. etapu již probíhajícího záměru, kdy část stavebních objektů, uvedených v přílohách zadávací dokumentace již byla realizovaná v rámci I. etapy s názvem „Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice - křiž. III/35522 Včelákov, I. etapa“ (https://ezak.suspk.cz/contract_display_874.html) a nebude tedy realizovaná v rámci této Veřejné zakázky. Konkrétně se jedná o stavební objekty SO 012.2, SO 012.3, SO 102.2, SO 102.3, SO 181, SO 182, SO 301, SO 302 a SO 801, které již byly realizované v rámci I. etapy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 651 902 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 • IČO: 00085031
 • Poštovní adresa:
  Doubravice 98
  533 53 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky