Veřejná zakázka: Propustek ev.č. 35846-009P Semanín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1139
Systémové číslo: P24V00000038
Evidenční číslo zadavatele: SUSPK/2390/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.03.2024
Nabídku podat do: 22.04.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Propustek ev.č. 35846-009P Semanín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem Veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem „Propustek ev. č. 35846-009P Semanín“. Součástí akce je provedení stavebního objektu SO 201, spočívající v kompletní rekonstrukci stávajícího historického kamenného propustku s ev.č. 358 46 - 009P, která spočívá v rozebrání stávajícího památkově chráněného propustku, provedení nového založení na hlubinných mikropiltách a základových pasech a ve zpětném vyzdění opěr propustku, klenby a poprsních zídek. Dále bude realizována část ostatních stavebních objektů v rozsahu km 0,590 – 0,660. Modernizace vybraného úseku silnice III/358 46, řeší stavební objekt SO 121 – Silnice III/35846. Začátek úseku modernizace silnice je v km 9,415 liniového staničení silnice III/358 46 (km 0,590 projektového staničení) a konec úseku je v km 9,485 liniového staničení silnice III/358 46 (km 0,660 projektového staničení). Stávající živičné vrstvy budou odfrézovány a podkladní konstrukční vrstvy odtěženy. Stávající konstrukce vozovky bude tedy nahrazena za novou v celkové tl. 450 mm v km 0,600 – 0,650. Nové asfaltové vrstvy jsou navrženy z prostého asfaltu. Směrově a výškově bude stávající trasa zmodernizována s minimálními odchylkami vůči stávajícímu stavu. Součástí je i řešení svislého a vodorovného dopravního značení. V rámci vodorovného dopravního značení budou nově vyznačeny podélné vodící čáry š. 125. Stávající svislé dopravní značení bude v celém rozsahu nahrazeno novým. Součástí akce je také SO 122 - napojení místní komunikace na hlavní trasu silnice III/358 46 která podléhá kompletní rekonstrukci. Jedná se o napojení v km 0,634 projektového staničení SO 121. Ostatní napojení malého významu budou řešena v rámci hlavního objektu SO 121 jako směrové a výškové napojení na hlavní trasu a stávající stav. Napojení v km 0,634 v délce 13,6 m.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 131 537 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 • IČO: 00085031
 • Poštovní adresa:
  Doubravice 98
  533 53 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy