Veřejná zakázka: Pardubice - Černá za Bory - malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 702
Systémové číslo: P19V00000003
Evidenční číslo zadavatele: SUSPK/114/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-000829
Datum zahájení: 09.01.2019
Žádost o účast podat do: 01.02.2019 10:00
Nabídku podat do: 13.03.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pardubice - Černá za Bory - malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zhotovení díla „Pardubice – Černá za Bory – malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983“ v rozsahu specifikovaném výkazem výměr a soupisem prací k ocenění a výzvou k podání cenové nabídky. Křižovatka se nachází, dle platného ÚzP, v zastavitelné části města Pardubice – městské části Černá za Bory. Jedná se o úpravu (přestavbu) stávající stykové křižovatky silnic II/322 a III/2983 v extravilánu. Silnice II/322 je součástí páteřní silniční sítě Pardubického kraje. Křižovatka je ve staničení km cca 27,836 silnice II/322. Vyfrézovaný materiál je majetkem objednatele a bude bezplatně převezen a uložen na cestmistrovství v Pardubicích. Další požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 524 565 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 • IČO: 00085031
 • Poštovní adresa:
  Doubravice 98
  533 53 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky