Veřejná zakázka: Rekonstrukce mostu ev.č. 35723-1 Proseč

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 724
Systémové číslo VZ: P19V00000021
Evidenční číslo zadavatele: SUSPK/3665/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-014808
Datum zahájení: 02.05.2019
Žádost o účast podat do: 28.05.2019 08:00
Nabídku podat do: 27.06.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce mostu ev.č. 35723-1 Proseč
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Navrhovaná akce řeší problematiku obnovy stávajícího mostu. Jedná se o demolici stávajícího mostu ev.č. 35723-1 a výstavbu mostu nového ve stávající poloze. Dále akce řeší problematiku obnovy komunikace III/35723 Proseč v délce 41,46m. Poloha komunikace a mostu je navržena ve stávající poloze s úpravou tvaru a šířky mostu a úpravou osy komunikace III/35723 a navazující místní komunikace. Obnovou komunikace a mostu dojde k záboru do sousedních okolních pozemků. Navrhovaná akce se nachází v intravilánu obce Proseč, v prostoru křížení komunikace III/35723 s vodním tokem Prosečský potok ve správě Lesy ČR s. p.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 147 469 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 • IČO: 00085031
 • Poštovní adresa:
  Doubravice 98
  533 53 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky