Veřejná zakázka: Rekonstrukce silnice III/03428 Zalíbené

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 790
Systémové číslo: P20V00000036
Evidenční číslo zadavatele: SUSPK/10069/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-029867
Datum zahájení: 21.07.2020
Nabídku podat do: 06.08.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce silnice III/03428 Zalíbené
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Záměrem stavby je obnova stávajícího nevyhovujícího stavu silnice III/03428 na průtahu malé vesnice Zalíbené (část obce Studnice). Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury, průjezdní úsek silnice III. třídy. Stavba je umístěna v extravilánu a intravilánu malé vesnice Zalíbené, která je součástí obce Studnice. Stavební záměr řeší obnovu silnice III/03428 v průjezdním úseku obce Zalíbené. Směrové i šířkové řešení zůstane zachováno jako stávající stav. Záměrem stavby je provedení úprav komunikace, které zajistí její stavebnětechnický stav na aktuální i výhledové intenzitě dopravy. Stavbou nedojde ke změně směrových poměrů řešené komunikace, jejímu rozšíření a zkapacitnění, zvýšení návrhové rychlosti nebo posunu jízdních pruhů směrem k obytné zástavbě. Nedojde ke změně dopadu stavby na krajinu, zdraví a životní prostředí proti stávajícímu stavu. Práce budou prováděny za úplné dopravné uzavírky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 030 621 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 • IČO: 00085031
 • Poštovní adresa:
  Doubravice 98
  533 53 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky