Veřejná zakázka: Rekonstrukce mostu ev.č. 343-015 Kameničky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 819
Systémové číslo: P21V00000020
Evidenční číslo zadavatele: SUSPK/4301/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-014220
Datum zahájení: 22.04.2021
Žádost o účast podat do: 24.05.2021 08:00
Nabídku podat do: 17.06.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce mostu ev.č. 343-015 Kameničky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Navrhovaná akce řeší problematiku rekonstrukce stávajícího mostního objektu přes koryto vodního toku s trvalým průtokem (Chrudimka – vodní linie IDVT: 10100018). Stávající mostní objekt je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu s nevyhovující zatížitelností. Investorem bylo rozhodnuto o provedení kompletní rekonstrukce stávajícího mostního objektu ev. č. 343-015 s tím, že stávající most bude odstraněn a bude nahrazen zcela novým objektem ve stávající poloze. V rámci akce je řešena i problematika úpravy a obnovy komunikace II/343 na obou předmostích v nezbytně nutném rozsahu. Rekonstrukce mostu vyžaduje provedení přeložek stávajících inženýrských sítí. Obnovou mostní konstrukce a komunikace na předmostích dojde ke vzniku nových záborů pozemků v okolí stavby. Problematika záborů pozemků (dočasných
i trvalých) je řešena v samostatných přílohách PD. Přeložka CETIN bude Zhotovitelem naceněna částkou 0,00 Kč (bude hrazena napřímo Zadavatelem). Práce budou prováděny za úplné dopravní uzavírky. Pro pěší bude zřízena provizorní lávka.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 113 825 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 • IČO: 00085031
 • Poštovní adresa:
  Doubravice 98
  533 53 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky