Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava silnice II/355 Úhřetická Lhota - hranice okresu Chrudim
Odesílatel Kamila Filípková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.07.2020 11:27:20
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 2 - 4


Přílohy
- Vysvětlení č. 2 - 4.pdf (111.83 KB)
- 2019_008_5-Oprava silnice II355 Úhřetická Lhota - bez_cen.xml (45.97 KB)
- B - Souhrnná technická zpráva.pdf (1.16 MB)
- D 1 1 Technická zpráva.pdf (937.62 KB)
- D 1.2.3 Vzorové příčné řezy.pdf (375.16 KB)