Veřejná zakázka: Rekonstrukce silnice a chodníků III/31911 Žamberk - ul. Draha

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1109
Systémové číslo: P24V00000008
Evidenční číslo zadavatele: SUSPK/1489/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.03.2024
Nabídku podat do: 12.04.2024 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce silnice a chodníků III/31911 Žamberk - ul. Draha
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
zhotovení díla "Rekonstrukce silnice a chodníků III/31911 Žamberk - ul. Draha"
společné zadání s městem Žamberk
Předmětem Zakázky č. 1 je modernizace silnice III/31911 v intravilánu obce Žamberk v úseku ul. Draha (SO 102) a stavba nové dešťové kanalizace (SO 301). Modernizací se rozumí kompletní rekonstrukce komunikace, tj. odstranění kompletní konstrukce vozovky a nahrazení konstrukcí novou, pouze v úseku mostu ev. č. 31911-6 v SO 102 dojde k obnově živičného krytu tak, aby nedošlo k zasažení mostovky mostu. Ve stávajícím stavu se v uličním prostoru nachází jednotná kanalizace vedená do stávající ČOV. Tato kanalizace bude v průběhu stavby zrušena jejím správcem a nahrazena novou kanalizací splaškovou. Srážková voda bude nově svedena pomocí nové dešťové kanalizace vyvedené z nábřežní zdi do vodoteče Divoká Orlice. Dále dojde k provedení konstrukčních vrstev a betonových/žulových obrub (obruby jsou z větší části součástí rekonstrukce chodníků). Součástí jsou také vegetační úpravy zeleně podél silnice.
V rámci Zakázky č. 2 bude provedena oprava stávajících chodníků v intravilánu obce Žamberk (SO 102). V rámci rekonstrukce dojde ke zřízení nových nástupišť autobusových zastávek opatřených přístřešky bez bočních stěn a doplnění chybějících úseku chodníků zajišťující dopravní návaznost pro pěší. Chodníky budou provedeny z betonové zámkové dlažby. Ohraničení chodníků bude provedeno pomocí betonových silničních a zahradních obrubníků. Součástí je rekonstrukce veřejného osvětlení (SO 401).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 19 408 802 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 • IČO: 00085031
 • Poštovní adresa:
  Doubravice 98
  533 53 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky