Veřejná zakázka: Rekonstrukce mostu ev. č. 32265-1 Blížňovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1138
Systémové číslo: P24V00000037
Evidenční číslo zadavatele: SUSPK/2389/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.03.2024
Nabídku podat do: 18.04.2024 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce mostu ev. č. 32265-1 Blížňovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem Veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem „Rekonstrukce mostu ev. č. 32265-1 Blížňovice“. Součástí akce je úplná rekonstrukce mostního objektu, která spočívá v kompletní demolici (vyjma částí základů) stávajícího mostního objektu. V místě stávajícího objektu bude postavena zcela nová konstrukce mostu. Nový most je navržen jako integrální rámová konstrukce o jednom poli s rámovou příčlí z předpjatého betonu s rozpětím mostu 17,1m a délkou přemostění 16,0m. Součástí stavební akce je obnova místní komunikace v nejnutnějším rozsahu. Celková délka úpravy komunikace je 96m. Výstavbou mostu dojde k vybudování nového chodníku v délce 48,6m. Dále bude řešeno přepojení stávajícího vodovodního potrubí. Stávající potrubí bude zrušeno a v rámci stavby odstraněno. Budou provedeny přípravné práce, následně bude vodovod odstraněn a zhotoven nový. Součástí realizace mostního objektu bude řešena přeložka veřejného osvětlení. Stávající venkovní nadzemní vedení veřejného osvětlení bude přeloženo do zemní kabelové kynety. Nové kabelové vedení VO bude položeno od stávajícího rozvaděče RVO. Dále bude řešeno přeložení stávajícího vedení místního rozhlasu. Bude provedena přeložka venkovního nadzemního vedení místního rozhlasu do zemní kabelové kynety. Nové kabelové vedení MR bude položeno od stávajícího trojramenného dřevěného stožáru v blízkosti autobusové zastávky, na kterém bude nové vedení MR napojeno na stávající.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 313 080 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 • IČO: 00085031
 • Poštovní adresa:
  Doubravice 98
  533 53 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy