Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování dvoustupňové projektové dokumentace na Oprava silnice II/359 Proseč - Zderaz
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2015 18.11.2015 08:30
Zpracování dvoustupňové projektové dokumentace na Oprava silnice III/29817 Horní Ředice - průtah
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2015 02.11.2015 08:00
Zimní údržba silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji - orkuh číslo 83/5-ZD
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2015 26.10.2015 09:00
Kontrolní měření realizací oprav silnic a uplatnění zařízení universální navigace pro kontrolu realizace opravy silnic
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2015 20.10.2015 10:00
Oprava silnice III/35817 Žumberk / lom
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2015 15.10.2015 08:00
Dodávka kamenné posypové soli pro SÚS Pk
nadlimitní Zadáno 06.10.2015 23.12.2015 09:00
STAVEBNÍ ÚPRAVY - ROZŠÍŘENÍ MOSTNÍ KONSTRUKCE EV.Č. 324-018 O TECHNOLOGII CONDITION BASED MAINTENANCE (CBM)
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2015 16.10.2015 08:00
Oprava odvodnění silnice II/343 Proseč u Seče
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2015 15.10.2015 08:30
Sekání trávy na silničních pozemcích v Pardubickém kraji pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje
nadlimitní Zadáno 25.09.2015 14.12.2015 09:00
Studie proveditelnosti generelu majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Pardubickém kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2015 30.09.2015 08:00
Oprava silnice III/35720 úsek křiž. II/356 - Doubravice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2015 07.09.2015 08:30
Výstavba haly na mechanizaci na cestmistrovství Hlinsko
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2015 03.09.2015 09:00
Modernizace silnice III/31230 Bílá Voda - Moravský Karlov
podlimitní Zadáno 11.08.2015 31.08.2015 08:00
Oprava silnice II/305 Horní Jelení - Borohrádek
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2015 18.08.2015 08:00
Oprava silnice II/322 Vysoká u Holic - průtah
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2015 17.08.2015 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  3 4 5 6 7 8 9 10 11  ››