Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování dvoustupňové projektové dokumentace na Rekonstrukce mostu ev.č. 31514-0 Lanškroun
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2015 04.08.2015 09:00
Havárie mostu ev.č. 31227-4 Dolní Morava - most
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2015 20.07.2015 09:00
Most ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem - (analýza provozního stavu, diagnostický průzkum)
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2015 26.06.2015 08:00
Ověření použitelnosti moderních technologií pro diagnostiku objízdných tras a posouzení vlivu časově omezeného zvýšení dopravní zátěže na stav silniční sítě
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2015 22.06.2015 08:00
Oprava sociálního zařízení administrativní budovy cestmistrovství Doubravice
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2015 18.06.2015 09:00
Zpracování dvoustupňové projektové dokumentace na Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2015 15.06.2015 08:00
Havárie mostu ev.č. 31227-4 Dolní Morava - Dočasné dopravní opatření
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2015 10.06.2015 09:00
Oprava silnice II/322 Dašice - průtah
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2015 12.06.2015 08:00
Dodávka dvou lehkých nákladních automobilů
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2015 16.06.2015 10:00
Rekonstrukce propustku II/337 - p051 km 38,38 Ronov nad Doubravou
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2015 03.06.2015 09:00
Část 1 "Oprava silnice III/31512 Česká Třebová - Skuhrov"
nadlimitní Zadáno 19.05.2015 07.08.2015 08:00
Část 7 "Oprava silnice II/358 úsek Česká Třebová - Zhoř"
nadlimitní Zadáno 19.05.2015 07.08.2015 08:00
Opravy silnic II. a III. tříd v Pardubickém kraji v roce 2015
nadlimitní Zadáno 19.05.2015 07.08.2015 08:00
Zpracování dvoustupňové projektové dokumentace Oprava silnice III/35814 Lukavice - Bítovany
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2015 22.05.2015 08:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2015 11.05.2015 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016