Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování dvoustupňové projektové dokumentace na "Modernizace silnice II/368 Třebářov - průtah"
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2015 11.05.2015 08:00
Odstranění havárie mostu ev.č. 298-006 Bohumileč
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2015 04.05.2015 08:00
Zpracování dvoustupňové projektové dokumentace na "Modernizace silnice II/298 Býšť - průtah"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2015 29.04.2015 08:00
Obnova mostu ev.č. 357-014 Borová u Poličky
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2015 15.04.2015 10:00
Oprava silnice III/32265 Bližňovice
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2015 13.04.2015 08:00
Rekonstrukce propustku II/337 - p057 km 41,71 Třemošnice
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2015 10.04.2015 09:00
Zpracování dvoustupňové projektové dokumentace na "Osík - zajištění svahu silnice II/359 u č.p. 79 a č.p. 166
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2015 08.04.2015 10:30
Dodávka dvou kusů rýpadlo-nakladačů pro cestmistrovství Pardubice a Litomyšl
podlimitní Zadáno 31.03.2015 16.04.2015 09:00
Obnova mostu ev.č. 3051-002 Horní Ředice
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2015 10.04.2015 10:00
Rekonstrukce křižovatky silnic III/34026 a III/34028 v Nemošicích
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2015 07.04.2015 08:00
Celkové opravy třech sypacích nástaveb
podlimitní Zadáno 18.03.2015 07.04.2015 09:00
Sněhové radlice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2015 30.03.2015 10:00
Sypací nástavba
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2015 01.04.2015 10:00
Barva na vodorovné značení silnic
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2015 16.03.2015 09:00
Kamenivo na penetrační výspravy pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje 2
nadlimitní Zadáno 04.03.2015 27.04.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016