Veřejná zakázka: Silnice III/3225 Chvaletice - křiž. I/2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1153
Systémové číslo: P24V00000052
Evidenční číslo zadavatele: SUSPK/3121/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.04.2024
Nabídku podat do: 24.04.2024 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Silnice III/3225 Chvaletice - křiž. I/2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem Veřejné zakázky je rekonstrukce stávající krajské silnice III/3225 v nezastavěném území (extravilán) v rozsahu vč. části křižovatky s ul. Palackého po křižovatku se silnicí I/2. Rozsah opravy silnice je v celkové délce 1.539,28 m, a to ve stávajících šířkách.
Základní šířka silnice s ohledem na okolní les je 6,50 m. Opravovaná silnice III/3225 je v silničním km 0,000 00 – 1,539 28. Odvodnění povrchových dešťových vod ze silnice je jednak do stávajících odvodňovacích zařízení (silniční příkopy, stáv. zrekonstruované UV) nebo do přilehlé zeleně resp. lesa k vsakování.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 25 015 815 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 • IČO: 00085031
 • Poštovní adresa:
  Doubravice 98
  533 53 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy