Veřejná zakázka: Rekonstrukce silnice III-34310 Kameničky – Filipov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 1159
Systémové číslo: P24V00000058
Evidenční číslo zadavatele: SUSPK/3233/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.04.2024
Nabídku podat do: 29.04.2024 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce silnice III-34310 Kameničky – Filipov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem Veřejné zakázky je rekonstrukce stávající silnice III. třídy č. 343 10 Kameničky - Filipov – v celkové délce 1,524 37 km.
V zastavěné části obce dojde k rekonstrukci v plné konstrukční výšce vozovky v délce 455,00 m, ve zbylém úseku rekonstrukce je navržena technologie rekonstrukce recyklací za studena a rekonstrukcí krytových vrstev.
Odvodnění silnice se navrhuje zachovat ve stávajícím režimu v podobě sil. vpustí a silničních příkopů, dojde k doplnění prvků pro odvodnění – liniové žlaby, vpustě – v intravilánu obce Kameničky a Filipov.
V extravilánech je navržena reprofilace stávajících příkopů, celková oprava příčného propustku (objekt SO 201), a dále oprava 1 přič. propustku DN 600 a u dalších dvou příčných propustků je navržena oprava čel propustku a oprava podélných propustků.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 38 672 731 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 • IČO: 00085031
 • Poštovní adresa:
  Doubravice 98
  533 53 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy