Veřejná zakázka: Modernizace silnice III/0362 Staré Hradiště - Ohrazenice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 764
Systémové číslo: P20V00000010
Evidenční číslo zadavatele: SUSPK/2238/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-012966
Datum zahájení: 10.03.2020
Nabídku podat do: 26.03.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace silnice III/0362 Staré Hradiště - Ohrazenice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o modernizaci silnice s místními sanacemi narušené konstrukce zpevnění (prostor křižovatky s MK ve St. Hradišti). V celé trase bude provedena jednak modernizace kompletní konstrukce zpevnění jízdního pruhu (po realizované rekonstrukci vodovodu), a jednak modernizace krytové vrstvy druhého jízdního pruhu – bude nutná časová koordinace rekonstrukce vodovodu a modernizace silnice (zde již proběhli jednání mezi oběma investory a v současnosti je koordinace staveb dohodnuta). Součástí je i úprava stávajícího odvodnění povrchových dešťových vod a to jednak pročištěním stávajících odvodňovacích zařízení, resp. jejich výměnou či doplněním o nová (vč. přípojek do stávající kanalizace – dohodnuto s VaK a.s. Pardubice). Požadavkem MO VII – Rosice a VaK a.s. Pardubice je, že v místní části Ohrazenice budou realizovány uliční vpusti s protizápachovým zařízením. Součástí stavby bude i výměna (doplnění) silničních obrub. Jedná se pouze o část ve St. Hradišti, v Ohrazenicích budou zpětně osazeny stávající krajníky KS (zde bude nutno částečně rozebrat dlažbu přilehlého chodníku a znovu předláždit). Výměna beton. obrub je nutná, neboť se jedná o již dožilé obruby, které budou, při výměně vodících proužků, devastovány. Jedná se o modernizaci silnice III/0362 (ul. Ohrazenická, resp. Hradišťská) v jejím úseku a to od okružní křižovatky ve Starém Hradišti po okružní křižovatku v Ohrazenicích. Celková délka modernizace činí 1332,51m (silniční km 0,51049 – 1,84300). Šířka opravované komunikace je proměnlivá (dle jednotlivých částí) a to od 6,0m po 7,0m – obci Staré Hradiště se navrhuje zúžení části silnice na 6,0m (bylo vyhověno požadavku zástupců obce na navržení opatření pro snížení rychlosti), v části Ohrazenice je respektován stávající šířkový stav – 6,0m. Práce budou prováděny za částečné dopravní uzavírky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 24 377 593 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 • IČO: 00085031
 • Poštovní adresa:
  Doubravice 98
  533 53 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky