Veřejná zakázka: Rekonstrukce silnice III/3665 Hradec nad Svitavou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 773
Systémové číslo: P20V00000019
Evidenční číslo zadavatele: SUSPK/6999/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.05.2020
Nabídku podat do: 09.06.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce silnice III/3665 Hradec nad Svitavou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba je rozdělena na jednotlivé stavební objekty v souladu s vyhl. č. 251/2018, přílohou č. 5, která mění vyhl. č. 146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
Vzhledem k charakteru stavby je stavba rozdělena na celkem dva stavební objekty:
SO 101 – Silnice III/3665 jih, jehož obsahem je oprava vozovky komunikace formou obnovy živičného krytu, včetně sanací krajnic a plošných sanací v místech poruch, úprava povrchových odvodňovacích zařízení a s tím souvisejících prací.
SO 103 – Silnice III/36625 a III/3662 jehož obsahem je oprava vozovky komunikace formou obnovy živičného krytu, včetně sanací krajnic a plošných sanací v místech poruch, úprava povrchových odvodňovacích zařízení a s tím souvisejících prací.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 38 748 089 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 • IČO: 00085031
 • Poštovní adresa:
  Doubravice 98
  533 53 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy