Veřejná zakázka: Rekonstrukce mostu ev.č. 211-005 v Lázních Bohdaneč přes Rajskou strouhu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 833
Systémové číslo: P21V00000034
Evidenční číslo zadavatele: SUSPK/11012/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.10.2021
Nabídku podat do: 08.11.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce mostu ev.č. 211-005 v Lázních Bohdaneč přes Rajskou strouhu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka spočívá v rekonstrukci mostu ev. č. 211-005, který se nachází v intravilánu města Lázně Bohdaneč. Rekonstrukce spočívá v částečné demolici stávající mostní konstrukce, odstraněna bude nosná konstrukce včetně úložných prahů. Ze spodní stavby mostu budou dále odstraněna křídla. Odstraněné části mostní konstrukce budou následně nahrazeny novými v původních parametrech. Bude položeno nové asfaltové souvrství, okraje mostů budou osazeny novým zábradlím. Práce budou probíhat za úplné dopravní uzavírky. Dodavatel musí stavbu koordinovat se zhotovitelem veřejné zakázky na stavební práce s názvem “Rekonstrukce silnice II/211 Lázně Bohdaneč, průtah“, a to s ohledem na to, že s Veřejnou zakázkou souvisí i stavební objekty SO 101 - Komunikace, SO 111 - Chodník a SO 404 – Nasvětlení přechodu ve st. 1,730 km, které jsou právě součástí dané stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 224 937 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 • IČO: 00085031
 • Poštovní adresa:
  Doubravice 98
  533 53 Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051913

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.suspk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy