Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Silnice III/340 30 Ostřešany – ETAPA 1
Odesílatel Kamila Filípková
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Pardubického kraje [IČO: 00085031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.04.2024 14:03:54
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 1 - 2


Přílohy
- Vysvětlení č. 1 - 2.pdf (244.06 KB)
- výkaz výměr bez cen k SO430 - neuznatelné náklady.xlsx (85.32 KB)
- výkaz výměr bez cen k SO431 - uznatelné náklady.xlsx (82.83 KB)
- výkaz výměr s bez cen k SO440 - uznatelné náklady.xlsx (138.88 KB)
- ČEZ DISTRIBUCE a.s..pdf (279.24 KB)