Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sekání trávy na silničních pozemcích v Pardubickém kraji pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje
nadlimitní Zadáno 25.09.2015 14.12.2015 09:00
Studie proveditelnosti generelu majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Pardubickém kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2015 30.09.2015 08:00
Oprava silnice III/35720 úsek křiž. II/356 - Doubravice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2015 07.09.2015 08:30
Výstavba haly na mechanizaci na cestmistrovství Hlinsko
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2015 03.09.2015 09:00
Modernizace silnice III/31230 Bílá Voda - Moravský Karlov
podlimitní Zadáno 11.08.2015 31.08.2015 08:00
Oprava silnice II/305 Horní Jelení - Borohrádek
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2015 18.08.2015 08:00
Oprava silnice II/322 Vysoká u Holic - průtah
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2015 17.08.2015 08:00
Zpracování dvoustupňové projektové dokumentace na Rekonstrukce mostu ev.č. 31514-0 Lanškroun
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2015 04.08.2015 09:00
Havárie mostu ev.č. 31227-4 Dolní Morava - most
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2015 20.07.2015 09:00
Most ev.č. 3227-3 Řečany nad Labem - (analýza provozního stavu, diagnostický průzkum)
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2015 26.06.2015 08:00
Ověření použitelnosti moderních technologií pro diagnostiku objízdných tras a posouzení vlivu časově omezeného zvýšení dopravní zátěže na stav silniční sítě
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2015 22.06.2015 08:00
Oprava sociálního zařízení administrativní budovy cestmistrovství Doubravice
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2015 18.06.2015 09:00
Zpracování dvoustupňové projektové dokumentace na Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2015 15.06.2015 08:00
Havárie mostu ev.č. 31227-4 Dolní Morava - Dočasné dopravní opatření
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2015 10.06.2015 09:00
Oprava silnice II/322 Dašice - průtah
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2015 12.06.2015 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016