Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Lehké nákladní vozidlo
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2014 29.09.2014 10:00
Dodávka speciálních vozidel silniční údržby pro letní a zimní údržbu vozovek
nadlimitní Zadáno 02.09.2014 24.10.2014 09:00
Nová technologie nátěrů vozovek s použitím gumového granulátu Silnice III/322 28 čepí - Rozhovice a Silnice II/333 Břehy - křižovatka s II/323
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2014 15.09.2014 08:00
I/35 Vysoká u Holic - úprava křižovatky - Pardubický kraj, obec Ostřetín
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2014 05.09.2014 10:00
Ověření modifikovaných asfaltových povrchů vozovky na odolnost proti propisování trhlin z konstrukce a živičného souvrství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2014 25.08.2014 12:00
Zpřesnění diagnostiky mostních objektů pomocí radarové interferometrie
podlimitní Zadáno 07.08.2014 03.09.2014 09:00
Dodávka vakuové soli pro SÚS Pk
nadlimitní Zadáno 15.07.2014 05.09.2014 09:00
Dodávka pracovních oděvů a OOPP
nadlimitní Zadáno 09.07.2014 02.09.2014 09:00
Propust na silnici II/315 Hrádek u Jehnědí
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2014 21.07.2014 08:00
Zimní údržba silnic I., II. a III. třídy v Pardubickém kraji 2014
nadlimitní Zadáno 08.07.2014 29.08.2014 09:00
Studená živičná obalovaná směs trvalého charakteru
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2014 17.07.2014 09:00
Studie stavu ohrožení silnic II. a III. třídy a silničních pozemků následky vodní eroze v Pardubickém kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2014 04.07.2014 08:00
Úprava křižovatky III/34019 Sobětuchy
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2014 27.06.2014 08:00
Rekonstrukce mostu ev.č. 322-010 Chvaletice - havárie
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2014 23.06.2014 08:00
Sněhové radlice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2014 12.06.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016