Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování jednostupňové projektové dokumentace na Modernizaci silnice II/312 České Libchavy - Žamberk
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2014 31.10.2014 09:30
Zpracování jednostupňové projektové dokumentace na Modernizaci silnice II/312 Choceň - České Libchavy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2014 31.10.2014 09:00
Zpracování jednostupňové projektové dokumentace na Modernizaci silnice II/315 Týnišťko - Choceň
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2014 31.10.2014 08:00
Zpracování jednostupňové projektové dokumentace na Modernizaci silnice II/317 Choceň - křiž. s I/35
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2014 31.10.2014 08:30
Statické přepočty mostů nevyhovující zatížením vozidly zimní údržby
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2014 30.10.2014 09:00
Vytvoření metodiky pro hodnocení silnic, předprojektovou přípravu oprav, modernizací a rekonstrukcí silnic II. a III. třídy
podlimitní Zadáno 14.10.2014 30.10.2014 09:00
Modernizace silnice III/322 30 Dubany průtah, km 0,000 - 0,299
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2014 20.10.2014 08:00
Kamenivo na penetrační výspravy pro SÚS Pk 2
nadlimitní Zadáno 02.10.2014 24.11.2014 09:00
Zimní údržba silnic I., II. a III. třídy v Pardubickém kraji 2014 2
nadlimitní Zadáno 13.09.2014 06.11.2014 09:00
Lehké nákladní vozidlo
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2014 29.09.2014 10:00
Dodávka speciálních vozidel silniční údržby pro letní a zimní údržbu vozovek
nadlimitní Zadáno 02.09.2014 24.10.2014 09:00
Nová technologie nátěrů vozovek s použitím gumového granulátu Silnice III/322 28 čepí - Rozhovice a Silnice II/333 Břehy - křižovatka s II/323
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2014 15.09.2014 08:00
I/35 Vysoká u Holic - úprava křižovatky - Pardubický kraj, obec Ostřetín
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2014 05.09.2014 10:00
Ověření modifikovaných asfaltových povrchů vozovky na odolnost proti propisování trhlin z konstrukce a živičného souvrství
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2014 25.08.2014 12:00
Zpřesnění diagnostiky mostních objektů pomocí radarové interferometrie
podlimitní Zadáno 07.08.2014 03.09.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016